Стандартуудын тогтолцоо

Траст Трейд ХХК нь 2015 оноос эхлэн хүнсний аюулгүй байдлын HACCP болон ISO 22000:2005 стандартуудыг Швейцарын SGS компаниар баталгаажуулан үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлсэн.

2019 оноос ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо болон FSSC 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны баталгаажуулалтын стандартуудыг хамтад нь үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Стандартуудын хэрэгжилтын баг болон чанарын алба нь түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтээс эхлээд түүхий эд материалын чанарыг шалган хүлээн авах , хадгалах, эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн түгээлтэд гаргах хүртэлх бүхий л процессд сорилт, шинжилгээ, туршилт , чанарын хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн байнгын мониторингийн хяналт тавьж ажилладаг.

НАССP

НАССР гэдэг нь “Нazard analysis critical control point” буюу “Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг хянах тогтолцоо” гэсэн үгийн товчлол бөгөөд олон улсад хүнсний аюулгүй байдлын баталгаа хэмээн хүлээн зөвшөөрөгддөг тогтолцоо юм.

Дэлгэрэнгүй

ISO22000:2005

Хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээнд оролцогч байгууллагуудын Хүнсний аюулгүй байдлаа удирдах гол стандарт нь ISO22000 тогтолцоо юм. Байгууллагын хэлбэр хэмжээ, нийлүүлдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ.

Дэлгэрэнгүй

FSSC 22000

FSSC 22000 нь Хүнсний аюулгүй байдлын дэлхийн санаачилга (GFSI) -ээр стандарт байдлаар батлагдсан FSSC 22000 бол хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын тулд бүх хүнсний бүтээгдэхүүний аудит , хяналт, баталгаажуулалтыг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрдөг стандарт юм.

Дэлгэрэнгүй