JOB OPENINGS

Calling all movers and shakers! Let’s make something awesome together.

Монгол улсын хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт эрүүл, аюулгүй, шим тэжээлт хүнс үйлдвэрлэхийг гол зорилгоо болгосон манай компанийн ажилтнууд хэрэглэгчдийнхээ эрүүл мэнд, эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд хувь нэмрээ оруулах нэгэн зорилгын төлөө сэтгэлээ шингээн ажиллаж байна.

Open positions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed.

дэлгэрэнгүй

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed.

Дэлгэрэнгүй

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed.

дэлгэрэнгүй

Дээрх зорилгын хүрээнд бид чадварлаг, сэтгэлтэй хамт олныг бүрдүүлэхийн тулд ажилтнуудаа мэргэжлийн чиглэлээр болон хувь хүнийг хөгжүүлэх, бүтээмжид суурилсан цалин урамшуулал олгож, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хичээн ажилладаг.

Дээрх зорилгын хүрээнд бид чадварлаг, сэтгэлтэй хамт олныг бүрдүүлэхийн тулд ажилтнуудаа мэргэжлийн чиглэлээр болон хувь хүнийг хөгжүүлэх, бүтээмжид суурилсан цалин урамшуулал олгож, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хичээн ажилладаг.