БАГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Багц бүтээгдэхүүн

Аяллын багц

99,000 

Багц бүтээгдэхүүн

Дархлаа дэмжих багц

139,900 

Багц бүтээгдэхүүн

Эх үрсийн багц

90,400