ЛАБОРАТОРИЙН ХЯНАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИТГЭМЖЛЭЛ

Дотоод хяналтын лабораторийн ажлыг чанарын менежер, химийн шинжээч, бактерлогийн шинжээч, малын эмч, лаборант нараас бүрдсэн мэргэжлийн баг хэрэгжүүлдэг

Дотоод хяналтын лабораторийн ажлыг чанарын менежер, химийн шинжээч, бактерлогийн шинжээч, малын эмч, лаборант нараас бүрдсэн мэргэжлийн баг хэрэгжүүлдэг.

2016 оны 10 сард 2 дахь шатны аудитад орон, дүгнэлтээр үл тохиролгүйгээр гарсан. 2017 онд бид стандартын хамрах хүрээгээ тэлж, Траст Хайм хиамны үйлдвэртээ Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000:2005 стандартыг нэвтрүүлэн баталгаажилтаа авсан. 2019 онд ISO 22000:2005 стандартыг FSSC 22000 стандарт болгон ахиулж баталгаажууллаа.

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАНДАРТ.

Бид 2014 оны 07 сарын 18-ны өдрөөс Олон улсын Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000:2005 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.  

ISO 22000:2005 стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсад мөрдөгдөж буй хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой 40 гаруй хууль, дүрэм журам, ОУ-ын болон Монгол улсын 100 гаруй стандартын шаардлагуудад нийцүүлэн:

26

Стандарт үйл
ажиллагааны журам

60

Ажлын заавар

151

Бүртгэл

24

Шалгах хуудас шинээр боловсруулан мөрдөж ажиллаж байна.

2015 оны 11 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Швейцарын SGS компаниас баталгаажилтын аудитыг “Траст мийт” үйлдвэрт явуулсан.

Аудитын дүнгээр үл тохиролгүй гэсэн дүгнэлт гарч 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр батламжаа гардан авсан бөгөөд 2016 оны 10 сард 2 дахь шатны аудитад орон, дүгнэлтээр үл тохиролгүйгээр гарсан. 2017 онд бид стандартын хамрах хүрээгээ тэлж, Траст Хайм хиамны үйлдвэртээ Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000:2005 стандартыг нэвтрүүлэн баталгаажилтаа авсан. 2019 онд ISO 22000:2005 стандартыг FSSC 22000 стандарт болгон ахиулж баталгаажууллаа.