ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Бидний зорилго

Бидний зорилт

Сургалт хөгжлийн бодлого

Бид Олон улсын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд шаардлагатай ур чадвартай, мэдлэгтэй, мэргэшсэн ажилтнуудыг дотооддоо болон гадаадын улс орнуудад бэлтгэн ажиллуулж байна.

Компани үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа ажилтан ажилчдын нийгмийн хангамж, сургалт хөгжлийн ажлуудыг байнга хэрэгжүүлж, 8 ажилтаныг ХБНГУ, ОХУ, БНСУ, Австрали, АНУ зэрэг улсуудад хүнсний технологи, инженер, эдийн засгийн салбарын мэргэжлүүдээр сургаж байна.

Ажилчдын мэргэжил боловсрол

Нийт 150 гаруй ажилч-тайгаас

Нийт ажилчдын боловсрол

ШАГНАЛУУД

Монголын Залуучуудын Холбоо ТББ

Монголын Хүнсчдийн Холбоо ТББ

ХХААХҮ Яам

Байгаль Орчин Аялал Жуучлалын Яам

Зам Тээвэр Хөгжлийн Яам

Нийслэлийн засаг дарга

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн шагнал