Траст Трейд ХХК нь 2015 оноос эхлэн хүнсний аюулгүй байдлын HACCP болон ISO 22000:2005 стандартуудыг Швейцарын компаниар баталгаажуулан үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлсэн.

ISO22000:2005

Хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээнд оролцогч байгууллагуудын Хүнсний аюулгүй байдлаа удирдах гол стандарт нь ISO22000 тогтолцоо юм.

Цааш унших

2019 оноос ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо болон FSSC 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны баталгаажуулалтын стандартуудыг хамтад нь үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна

Дэлгэрэнгүй

2019 оноос ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо болон FSSC 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны баталгаажуулалтын стандартуудыг хамтад нь үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна