2000 он

Бидний түүхэн эхлэл

Траст трейд” компани нь хиам, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, гадаад, дотоод худалдаа гэсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэйгээр байгуулагдсан. Эхний жил түрээсийн төхөөрөмж, ажлын байртай, 6 ажилтантайгаар үйл ажиллагааг эхэлж байсан.