МАХ АНГИЛАХ ҮЙЛДВЭР

МУ-д мөрдөгддөг Монгол Улсын Засгийн газраас батласан “Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах хөтөлбөр”-т “Мах бэлтгэн хадгалах хөргүүртэй зоорь” төслөөр оролцон 2 тэрбум гаруй төгрөгний хөрөнгө оруулалттай, хүнсний үйлдвэрийн байрны стандартын шаардлагуудыг бүрэн хангасан, НАССР-ын шаардлагад нийцсэн, эрүүл ахуйн тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон “Траст Мийт” ангилсан махны үйлдвэрийг 2014 онд ашиглалтанд оруулсан.

Техник тоног төхөөрөмж

ОХУ, Герман, Солонгос, Хятад улсуудад үйлдвэрлэсэн том болон жижиг оврын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.

Хангасан стандарт

МУ-д мөрдөгддөг стандартууд, HACCP –стандарт, ОУ ISO22000:2005, FSSC 22000:2018 стандартуудыг баталгаажуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Технологи

Ази болон Европын технологиос нэвтрүүлэн МУ-д батлагдсан технологи үйл ажиллагааны стандартыг нэвтрүүлэн ажилладаг.