Үйл ажиллагаа явуулдаг хороо, дүүргийнхээ ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ

“Траст Трейд ХХК” нь жил бүр ахмадын баяраар дүүрэг, хороодынхоо ахмадуудыг хүлээн авч үйлдвэртэй танилцуулан бүтээгдэхүүний дээжийг бэлэг болгон хүндэтгэл үзүүлдэг билээ. Энэ удаагийн Ахмадын баяраар өндөр настай ахмадуудын гэрт нь очихоос гадна, хорооныхоо үйл ажиллагаатай хамтран, дэмжлэг үзүүлэн оролцлоо.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *