ERP систем нэвтрүүлэх сонгон шалгаруулалтын урилга танилцуулж байна. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *